Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

PHSR obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025

Čítať ďalej:

Podkategórie

  • Zmluvy

    Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky v súlade so zákonom č.546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2011.