Zmluva o prenájme pozemkov GrKat

Kategória: Zmluvy Uverejnené: nedeľa, 08. november 2015

Zmluva o prenájme, predmet: prenájom pozemkov C-KN č. 2/1, C-KN č. 2/4

Číslo zmluvy:
 
Suma:
1,-€ ročne
Názov zmluvy:
Zmluva o prenájme pozemkov
Predmet:
prenájom pozemkov, zapísaných na LV č.68 pre k.ú. Vyšná Pisaná, obec VYŠNÁ PISANÁ okres Svidník , parcely C-KN č. 2/1, C-KN č. 2/4
Zmluvný partner:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Adresa:
Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov, Slovenská Republika
Detail:
Zmluva zverejnená 8.11.2015
Platnosť od:
9.11.2015
Platnosť do:
9.11.2035
Dátum podpisu:
20.10.2015
Typ zmluvy:
Zmluva o prenájme
Prílohy: