Úvod do histórie obce

V severnej časti Nízkych Beskýd pod hlavným karpatským hrebeňom 14 km severovýchodne od Svidníka leží obec Vyšná Pisaná. Táto pohraničná obec ležiaca pri štátnej hranici s Poľskou republikou je posledným, najsevernejšie položeným sídlom hornej časti doliny rieky Kapišovky.

Čítať ďalej...

Staršie dejiny

Kategória: História obce

Obec Vyšná Pisaná patrí medzi najmladšie dediny na panstve Makovica a bola založená v poslednej vlne vzniku trvalých sídlisk v jeho lesnatej, severovýchodnej časti v druhej polovici 16.storočia.

Najstaršia správa o nej je v daňovom súpise Regestrum domorum et taxarum nobilium et rectificationum comitatus Saaros z roku 1600 ( MOL E158, A2655, s.328 ). Tento sa od predchádzajúcich, ale aj väčšiny nasledujúcich líši tým, že uvádza počty zdanených domov.

Čítať ďalej...

Prvá svetová vojna

Kategória: História obce

Začiatok 20.storočia priniesol tomuto regiónu ďalšie utrpenie, keď neostal ušetrený ničenia v prvej svetovej vojne. Po vyhlásení mobilizácie nastúpili do armády schopní muži vo veku do 50 rokov. Už to samo o sebe bolo veľkým zlom, pretože gazdovstvá ostali bez robotných rúk.

Čítať ďalej...

Život po vzniku Československej republiky

Kategória: História obce

Vznik Československej republiky po skončení prvej svetovej vojny prijali obyvatelia Vyšnej Pisanej a aj celého regiónu s radosťou a vierou v lepšiu budúcnosť. Obyvateľstvo obce sa tradične hlásilo k rusínskej národnosti, ale v roku 1919 sa zo 115 obyvateľov k nej prihlásilo iba 46 občanov a 69 sa prihlásilo k novej československej národnosti, čo bolo nepochybne prejavom ich očakávaní z novej štátnosti.

Čítať ďalej...

Druhá svetová vojna

Kategória: História obce

Prvé dotyky s vojnou mala obec veľmi skoro. Už v jeseni roku 1939 tadiaľto prechádzali skupiny utečencov z  Poľska. Hospodárska situácia obyvateľov sa v  prvých rokoch vojnového slovenského štátu zhoršila.

Čítať ďalej...

Od oslobodenia až po súčastnosť

Kategória: História obce

Najdôležitejšou úlohou obyvateľov po návrate z evakuácie bola obnova ich zničenej rodnej obce.

Už 24.3.1945 bol v obci zriadený prvý MNV, ktorého predsedom sa stal Vasiľ Jurčišin. Jeho úlohou bolo organizovať pochovávanie mŕtvych vojakov a koní, zabezpečiť provizórnu opravu ciest a mostov, likvidáciu rumovísk a podieľať sa na rozdeľovaní pomoci, hlavne potravín medzi obyvateľov obce.

Čítať ďalej...

Obyvateľstvo obce v číslach

Počet obyvateľov a domov v obci podľa sčítania ľudu v rokoch 1787 – 2001

ROK Počet obyvateľov Počet domov
1787 133 18
1828 190 22
1869 108 -
1880 107 20
1890 126 22
1900 156 29
1910 140 25
1919 115 21
1921 112 21
1930 166 23
1940 200 27
1950 167 26
1961 140 27
1970 138 27
1980 112 27
1991 79 27
2001 80 28

Čítať ďalej...

Školstvo

Kategória: História obce

V obci ako aj v celom okolí bola veľmi dlho nízka vzdelanostná úroveň. Pred prvou svetovou vojnou chodili žiaci do Gréckokatolíckej cirkevnej školy v Nižnej Pisanej, kde vzdelávacie výsledky vzhľadom k tomu, že žiaci navštevovali školu iba krátke obdobie, keď nemali prácu doma a hlavné predmety sa učili po maďarsky,  boli veľmi slabé. Prvú zmienku o tejto škole sme našli z roku 1861, kedy bol kantorom a učiteľom Andrej Hladonik, zrejme vzdelanejší dedinčan.

Čítať ďalej...

Cirkvi

Kategória: História obce

Dôležitou súčasťou života občanov obce je ich duchovný život. Vyšná Pisaná bola stáročia filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Nižnej Pisanej. Matrika narodených, zosnulých a zosobášených tu bola vedená už od roku 1752. V ŠOBA v Prešove je zachovaná len matrika farnosti z rokov 1860 – 1862 ; 1866; 1867; 1869; 1875 – 1892 a 1895 ; ostatné časti boli zničené vojnovými udalosťami.

Čítať ďalej...

Symboly obce

Kategória: História obce

Symboly obce Vyšná Pisaná sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou V - 172 / 2001 v tejto podobe:

Čítať ďalej...

Volení predstavitelia obce

Kategória: História obce

Obyvatelia obce boli v minulosti nútení prekonávať obrovské ťažkosti. Trvalou hodnotou zostane, že dnešná podoba Vyšnej Pisanej je výsledkom ich pracovitosti. Je výsledkom aj práce funkcionárov obce, ktorí sa v každom období snažili zabezpečiť pre obec to najlepšie.

Čítať ďalej...