Obyvateľstvo obce v číslach

Počet obyvateľov a domov v obci podľa sčítania ľudu v rokoch 1787 – 2001

ROK Počet obyvateľov Počet domov
1787 133 18
1828 190 22
1869 108 -
1880 107 20
1890 126 22
1900 156 29
1910 140 25
1919 115 21
1921 112 21
1930 166 23
1940 200 27
1950 167 26
1961 140 27
1970 138 27
1980 112 27
1991 79 27
2001 80 28

 

Národnosť obyvateľov obce podľa sčítania ľudu v rokoch 1919 – 2001

Rok N á r o d n o s ť Celkom
Českosl. Sloven. Rusín. Ruská Ukrajin. Nemec. Židov. Cudzinci
1919 69 - 46 - - - - - 115
1921 - - 106 - - - 6 - 112
1930 - - - 130 - 1 16 19 166
1970 - 35 - - 103 - - - 138
1980 - 2 - - 110 - - - 112
1991 - 35 37 - 7 - - - 79
2001 - 36 41 - 3 - - - 80

 

Náboženstvo obyvateľov obce podľa sčítania ľudu v rokoch 1919 - 2001

Rok Náboženská príslušnosť
rím.kat. gr.kat. izr.
1788 - 129 -
1806 - 151 -
1838 - 211 -
1861 - 123 -
1880 - 118 -
1903 4 154 5
1930 20 128 16
1948 - 120 -

 

Náboženstvo obyvateľov obce podľa údajov v gréckokatolíckych schematizmoch z rokov 1788 – 1948

Rok Náboženská príslušnosť CELKOM
rím.kat. gr.kat. prav. izr. iné vyzn.
1919 - 110 - 5 - 115
1921 - 106 - 6 - 112
1930 20 128 - 16 2 166
1991 - 57 18 - 4 79
2001 1 57 22 - - 80